Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Nekrologi 2021


W dniu 16 grudnia 2021 r. zmarł Leon Cichoń. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się 19 grudnia o godz. 1300

Śp. Leon Cichoń przeżył 65 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych. Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad Twoim sługą Leonem, który wyznawał wiarę w nasze zmartwychwstanie i daj mu udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 14 listopada 2021 r. zmarł Marian HatlapaNabożeństwo żałobne odbędzie się 18 kwietnia o godz. 1300.

Śp. Marian Hatlapa przeżył 77 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoim służgą Marianem wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 3 lipca 2021 r. zmarł Edward Ferdyn. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się  7 lipca o godz. 1400.

Śp. Edward Ferdyn przeżył 85 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swojemu słudze Edwardowi odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpi miłosierdzia, którego zawsze pragnął. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 12 maja 2021 r. zmarł Dariusz Warzyński. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się 15 maja o godz. 1200.

Śp. Dariusz Warzyński przeżył 50 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość Świętym, wyzwól z więzów śmierci Twojego sługę Dariusza i daj Mu udział w wiecznej radości z Twoimi wybranymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 3 maja 2021 r. zmarł Józef Sokoła. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się 7 maja o godz. 1500

Śp. Józef Sokoła przeżył 70 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych. Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad Twoim sługą Józefem, który wyznawał wiarę w nasze zmartwychwstanie i daj mu udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 3 kwietnia 2021 r. zmarła Renata PasztaNabożeństwo żałobne rozpocznie się 10 kwietnia o godz. 1200.

Śp. Renata Paszta przeżyła 57 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoją służebnicą Renatą wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 5 lutego 2021 r. zmarła Stanisława Twardoch. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się  8 lutego o godz. 1300.

Śp. Stanisława Twardoch przeżyła 88 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swojej służebnicy Stanisławie odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpi miłosierdzia, którego zawsze pragnęła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.