Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Nekrologi 2020


W dniu 18 listopada 2020 r. zmarła Stanisława Wyparło. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się 21 listopada o godz. 1430.

Śp. Stanisława Wyparło przeżyła 90 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość Świętym, wyzwól z więzów śmierci Twoją służebnicę Stanisławę i daj Jej udział w wiecznej radości z Twoimi wybranymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 10 listopada 2020 r. zmarła Stanisława Trefon. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się 13 listopada o godz. 1300

Śp. Stanisława Trefon przeżyła 75 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych. Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad Twoją służebnicą Stanisławą, która wyznawała wiarę w nasze zmartwychwstanie i daj jej udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 23 października 2020 r. zmarł Walter KoczyNabożeństwo żałobne rozpocznie się 30 października o godz. 1300.

Śp. Walter Koczy przeżył 80 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoim sługą Walterem wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 22 sierpnia 2020 r. zmarł Marian Morawiec. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się  26 sierpnia o godz. 1400.

Śp. Marian Morawiec przeżył 68 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swojemu słudze Marianowi odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpi miłosierdzia, którego zawsze pragnął. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 16 sierpnia 2020 r. zmarła Eugenia Piekarska. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się 19 sierpnia o godz. 1500.

Śp. Eugenia Piekarska przeżyła 89 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość Świętym, wyzwól z więzów śmierci Twoją służebnicę Eugenię i daj Jej udział w wiecznej radości z Twoimi wybranymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 27 lipca 2020 r. zmarł Kazimierz Olszewski. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się 30 lipca o godz. 1400

Śp. Kazimierz Olszewski przeżył 63 lata.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych. Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad Twoim sługą Kazimierzem, który wyznawał wiarę w nasze zmartwychwstanie i daj mu udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 20 marca 2020 r. zmarł Dariusz Widera. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się 26 marca o godz. 1400.

Śp. Dariusz Widera przeżył 56 lata.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoim sługą Dariuszem wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 21 marca 2020 r. zmarł Włodzimierz Wieczorek. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się  24 marca o godz. 1500.

Śp. Włodzimierz Wieczorek przeżył 68 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swojemu słudze Włodzimierzowi odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpi miłosierdzia, którego zawsze pragnął. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.