Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Nekrologi 2019

W dniu 2 października 2019 r. zmarła Irena Bąbik. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się 5 października o godz. 1300.

Śp. Irena Bąbik przeżyła 88 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość Świętym, wyzwól z więzów śmierci Twoją służebnicę Ireną i daj Jej udział w wiecznej radości z Twoimi wybranymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 20 siepnia 2019 r. zmarł Józef Cichoń. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się 24 siepnia o godz. 1400

Śp. Józef Cichoń przeżył 74 lata.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych. Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad Twoim sługą Józefem, który wyznawał wiarę w nasze zmartwychwstanie i daj mu udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 26 kwietnia 2019 r. zmarła  Barbara Sromek. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się 27 kwietnia o godz. 1500

Śp. Barbara Sromek przeżyła 87 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoją służebnicą Barbarą wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa  Pana naszego. Amen.


W dniu 12 marca 2019 r. zmarła Otylia Lepiarz. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się  15 marca o godz. 1500.

Śp. Otylia przeżyła 88 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swojej służebnicy Otylii odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpi miłosierdzia, którego zawsze pragnęła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 23 stycznia 2019 r. zmarła Mieczysława Lorenc. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się 26 stycznia o godz. 1300.

Śp. Mieczysława Loren przeżyła 85 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość Świętym, wyzwól z więzów śmierci Twoją służebnicę Mieczysławę i daj Jej udział w wiecznej radości z Twoimi wybranymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.