Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Nekrologi 2016


W dniu 31 sierpnia 2016 r. zmarł Andrzej Frączek. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się  2 września o godz. 1400.

Śp. Andrzej Frączek mieszkał na ul. Kolejowej 3, przeżył 56 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swojemu słudze Andrzejowi odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpi miłosierdzia, którego zawsze pragnął. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 24 sierpnia 2016 r. zmarł Jerzy Zabiegała. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się 26 sierpnia o godz. 1400.

Śp. Jerzy Zabiegała mieszkał na ul. Kolejowej 13, przeżył 67 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych. Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad Twoim sługą  Jerzym, który wyznawał wiarę w nasze zmartwychwstanie i daj mu udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


W dniu 4 lipca 2016 r. zmarła  niespodziewanie  Alfreda Sokoła, żona niedawno zmarłego byłego sołtysa wsi Pyrzowice.
Nabożeństwo żałobne rozpocznie się  6 lipca o godz. 1300.

Śp. Alfreda Sokoła mieszkała na ul. Wolności 83, przeżyła 75 lat.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego i umocnij nasza nadzieję, że razem z Twoją służebnicą Alfredą wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa  Pana naszego. Amen.


W dniu 31 maja 2016 r. zmarła  Helena Piekarska, która przez parę lat prowadziła kronikę parafii Pyrzowice.
Nabożeństwo żałobne rozpocznie się  2 czerwca o godz. 1400.

Śp. Helena Piekarska mieszkała na ul. Wolności 15, przeżyła 93 lata.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość Świętym, wyzwól z więzów śmierci Twoją służebnicę Helenę i daj Jej udział w wiecznej radości z Twoimi wybranymi i spraw, aby w dniu zmartwychwstania mogła się wpatrywać w Twoje oblicze. Przez Chrystusa  Pana naszego. Amen.


W dniu 14 lutego 2016 r. zmarł Ryszard Sokoła, wieloletni sołtys wsi Pyrzowice. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się 16 lutego o godz. 1300.

Śp. Ryszard Sokoła mieszkał na ul. Wolności 83, przeżył 81 lat.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Boże, Ty zawsze litujesz się i przebaczasz, pokornie Cię błagamy za Twojego sługę Ryszarda, któremu kazałeś odejść z tego świata; ponieważ Tobie wierzył i ufał wprowadź go do prawdziwej ojczyzny i daj Mu szczęście bez końca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.