Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Żywy Różaniec

     Ruch religijny Żywy Różaniec został założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później żywymi różami. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Dziś w róży jest 20 osób, od momentu, kiedy papież Jan Paweł II wprowadził do modlitwy różańcowej część światła. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie.

     Również i w naszej parafii istnieją osoby, tworzące róże żywego różańca.
W każdej róży jest 20 osób, codziennie wspierających nas modlitwami. Róże modlą się w intencjach wyznaczonych przez papieża, intencjach misyjnych, w swoich własnych. Jedną z intencji, są także modlitwy za wszystkich mieszkających na terenie parafii, którymi wspieramy duchowo wypraszając im darów i łask, potrzebnych w rozwoju wiary i życia duchowego. Choć nie wszyscy wiedzą o takiej modlitwie, to jednak każdy uczestniczy w tym szczególnym zamiarze naszej wspólnoty. Chcemy, przez wspólną modlitwę, jeszcze bardziej zdynamizować życie wiary na terenie naszej parafii.

Wspólnoty Róż Żywego Różańca mają w swym zwyczaju wybierać sobie patronów, którzy wspierają nas swym wstawiennictwem oraz stanowią dla nas wzór.

     W naszej parafii działają obecnie trzy róże. Dwie dorosłych i jedna dzieci. Każda osoba z róży przez miesiąc o dowolnej porze i w dowolnym miejscu odmawia zadaną tajemnicę różańca (jeden dziesiątek). 

Raz w miesiącu odbywa się zmiana tajemnic, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. 

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 1030.

Zelatorkami dla róż dorosłych są: Róża św. Rity - p. Salomea Lubas, Róża św. Faustyny - p. Zenobia Ferdyn. 

Opiekunką róży dzieci jest p. katechetka Magdalena Trzcionka.


Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2019 rok:

Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Styczeń
Ewangelizacyjna:
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.


Luty
Ogólna:
O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Marzec
Ewangelizacyjna:
Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Kwiecień
Ogólna:
Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Maj
Ewangelizacyjna:
Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Czerwiec
Ewangelizacyjna:
Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Lipiec
Ogólna:
Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Sierpień
Ewangelizacyjna:
Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

Wrzesień
Ogólna:
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Październik
Ewangelizacyjna:
Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad
Ogólna:
Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Grudzień
Ewangelizacyjna:
Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Watykan, 3 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na temat modlitwy różańcowej można znaleźć na stronie Różaniec psałterz Maryi