Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Wielkoczwartkowa Msza Krzyżma z udziałem ministrantów

     "My, kapłani Jezusa Chrystusa, mamy głosić całemu światu miłosierdzie Boże" – apelował do współbraci w kapłaństwie Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak podczas Mszy Krzyżma w sosnowieckiej Katedrze. "Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Bożego" – przypomniał zdanie z Dzienniczka św. Faustyny.
Źródłem Bożego miłosierdzia jest sakrament pokuty, często niestety zaniedbywany przez wiernych, którzy "utracili poczucie grzechu, ich sumienia zostały zniszczone i zaciemnione". Jak sobie z tym radzić? Przywołując słowa Jana Pawła II i św. Faustyny Biskup wskazywał na katechezę o pokucie i pojednaniu, nieustawanie w zachęcaniu wiernych do przystępowania do spowiedzi oraz modlitwa o nawrócenie grzeszników.
     Biskup podkreślał, że samo głoszenie miłosierdzia Bożego nie wystarcza – muszą iść za tym uczynki, bo – jak czytamy w Dzienniczku – "nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków". Dziękował także księżom za ich "otwarte serca i ten wspaniały dar w Roku Miłosierdzia" – ufundowane przez wszystkich kapłanów diecezji sosnowieckiej wyposażenie kuchni dla bezdomnych w prowadzonym przez Caritas domu.
     "Z okazji tego naszego pięknego kapłańskiego święta życzę Wam, drodzy Kapłani, a w sposób szczególny Wam, drodzy i czcigodni Jubilaci, abyście na Sądzie Ostatecznym usłyszeli słowa: "Sługo dobry i wierny! (...) Wejdź do radości twego Pana!" – powiedział Biskup.
Zwrócił się także z wyrazami wdzięczności za posługę i obecność do ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, którzy świętowali wraz z kapłanami swój jubileusz i doroczną pielgrzymkę Liturgicznej Służby Ołtarza do bazyliki katedralnej.
     Szczególne miejsce przy ołtarzu zajmowali kapłani przeżywający swoje jubileusze 50 i 25 lat święceń kapłańskich. W dniu, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie Apostołom, módlmy się za wszystkich kapłanów: Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa, wszystkich prowadzili do Tego, który jest źródłem zbawienia!
W czasie Mszy św. kapłani odnowili swoje przyrzeczenia. Poświęcone zostały także oleje używane w czasie sprawowania sakramentów. Na zakończenie Eucharystii Biskup wręczył dekrety wynoszące szczególnie zasłużonych księży do godności kanoników honorowych i gremialnych.Jubileusz 

25 lat Diecezji Sosnowieckiej