Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Pyrzowicka młodzież przyjęła sakrament bierzmowania

   W sobotnie popołudnie 4 czerwca 2016r. wspólnota parafialna powitała pasterza diecezji sosnowieckiej, ks. Bpa Grzegorza Kaszaka, rozpoczynając tym samym czas wizytacji kanonicznej.

Wizytacja rozpoczęła się o godz. 17:45 od uroczystego wprowadzenia Gościa do naszej świątyni. Przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich powitały ks. biskupa chlebem i solą, a przedstawiciele parafii przekazali klucze kościoła, jako znak i symbol przekazanej naszemu pasterzowi władzy kierowania naszą wspólnotą w czasie bycia wśród nas.

W imieniu całej społeczności parafialnej słowa powitania do ks. Biskupa skierowała p. Kazimiera Hatlapa wraz z p. Tadeuszem Tyrała, przewodniczącym Rady Parafialnej.

Przed rozpoczęciem uroczystej Eucharystii z udziałem ks. Biskupa proboszcz ks. Mirosław Sołtysek przedstawił sprawozdanie duszpasterskie, w którym przedstawił życie religijne i administracyjno – gospodarcze parafii.

Kulminacyjnym momentem pierwszego dnia wizytacji była uroczysta msza św., w której 14 młodych ludzi przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej jakim jest bierzmowanie. Słowa prośby o udzielenie darów Ducha św. płynące z tego sakramentu skierowali rodzice młodzieży w osobie państwa Koczy.

W czasie trwającej uroczystości ks. biskup poświęcił pamiątki dla bierzmowanych, którymi były krzyżyki z symbolem Ducha św. oraz nowy ornat maryjny jako dar rodziców i młodzieży nowo bierzmowanej dla naszej parafii. Również szczególnym darem jaki przekazała młodzież bierzmowana w osobie Marii Drużyńskiej i Piotra Krawiec na ręce ks. biskupa był tzw. „Bilet dla brata” jako pomoc dla młodzieży ze wschodu Europy w uczestnictwie w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

Na zakończenie wspólnej eucharystii ks. biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa i zrobił sobie z młodzieżą pamiątkowe zdjęcie.

Wśród zaproszonych przez młodzież gości na tę uroczystość byli również p. dyrektor Gimnazjum w Ożarowicach – Zbigniew Lubas, oraz p. Anna Kocot – katecheta w Gimnazjum.

„Duchu Święty przyjdź prosimy Twojej łaski nam trzeba” – niech te słowa pieśni staną się realizacją swoich zadań we wspólnocie kościoła i w życiu chrześcijańskim dla naszej młodzieży.


Jubileusz 

25 lat Diecezji Sosnowieckiej