Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

OSP Pyrzowice oddało się opiece św. Floriana

    Jak co roku w dniu 4 maja strażacy z OSP Pyrzowice wraz ze swoimi rodzinami i wspólnotą parafialną gromadzą się na wspólnej eucharystii, by podziękować swojemu patronowi św. Florianowi za opiekę w tak odpowiedzialnej i niebezpiecznej służbie drugiemu człowiekowi. Strażakom również towarzyszyli górnicy ze swoim pocztem sztandarowym. Kim jest św. Florian i dlaczego jest patronem strażaków?
   Św. Florian, żołnierz i męczennik, jest czczony w całej Polsce głównie jako patron podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów oraz patron strażaków. Ma to swoje źródło w XVI w., kiedy pożar strawił tę część Krakowa, w której znajduje się dzielnica Kleparz. Ocalała jedynie wystawiona na Kleparzu okazała świątynia, właśnie z relikwiami św. Floriana.
Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Austrii). Był chrześcijaninem. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.
W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod wezwaniem św. Floriana jest katedra warszawsko-praska.

     Wszystkim strażakom z Pyrzowic w dniu ich Patrona życzymy bezpiecznych wyjazdów do wszystkich zdarzeń, do jakich zostaną wezwani. Niech św. Florian czuwa nad Wami, byście zawsze bezpiecznie wracali do domów po wszelkiego rodzaju pożarach i zdarzeniach drogowych. No i oczywiście życzymy jak najmniej takich wyjazdów. Prócz tego niech do Waszych jednostek zgłasza się jak najwięcej tych, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych, ale też reprezentować jednostkę OSP na wszelkiego rodzaju uroczystościach.

Niech Pan Bóg Wam błogosławi.


Jubileusz 

25 lat Diecezji Sosnowieckiej